شناختنامه

درک آن لحظه ی تاریخی که خیالش هم در مخیله ی تاریخ ما نمی گنجید / مهری بهفر

نگارخانه عکس شاهنامه به کوشش باشگاه شاهنامه پژوهان, باشگاه نقالان و هفته نامه امرداد برگزار شده است. امروز روز آخرش است. من هم آخرهایش رفتم و چه خوب که رفتم. عکس ها دیدنی بود. می شد به دفعات دیدشان. دور… بیشتر

شناختنامه

فراخوان جشنواره ملی عکس شاهنامه

  فراخوان نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه دیباچه ؛ جشنواره سراسری عکس شاهنامه با هدف ارج نهادن و پاسداشت جایگاه بلند حکیم سخن فردوسی و شاهکار بی مانندش شاهنامه ، همچنین تاثیر جلوه های زیبای شاهنامه و نمود شاهنامه در… بیشتر