جواد رنجبر درخشی لر

اخبار جشنواره

جشنواره عکس شاهنامه (تصویرگری حماسه ملی) / یادداشت جواد رنجبر درخشی لر

شاهنامه از آن روی که کتاب ملی ایرانیان است کتابی کم نظیر است. ایرانیان یکی از کهن ترین و بزرگترین ملت های جهان هستند، در تاریخ دراز خود فراز و نشیب ها دیده اند، جنگ ها و صلح ها کرده… بیشتر