اخبار جشنواره

گواهی شرکت در نخستین دوره جشنواره ملی عکس شاهنامه آماده دریافت شد

رکت کنندگانی که آثار آنها به نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه راه یافته بود و در نمایشگاه جشنواره به نمایش درآمده بود می توانند گواهی خود را از دبیرخانه جشنواره ملی عکس شاهنامه دریافت کنند . همچنین گواهی شرکت کنندگانی که از استانهای خراسان, گیلان, مازندران, خوزستان, شیراز, اصفهان و یاسوج در جشنواره شرکت کرده و آثار آنها پذیرفته شده بود از سوی دبیرخانه جشنواره ارسال خواهد شد

اخبار جشنواره

بیانیه دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد

بیانیه دبیرخانه نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد . پس از برگزاری نمایشگاه های نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه در تهران,دبی, آرامگاه فردوسی و دانشگاه تهران دبیرخانه جشنواره ملی عکس شاهنامه بیانیه ای را به مناسبت پایان نخستین دوره… بیشتر