اخبار جشنواره

کورش جوادی در گفتگو با ایسنا : آنچه از طریق این جشنواره به وجود آمد عکس شاهنامه است که می‌توان آن را یکی از شاخه‌های عکس میراث فرهنگی دانست و این دستاورد مهم و ماندگاری است

دبیر جشنواره ملی عکس شاهنامه معتقد است: کارهای بسیاری برای فردوسی و شاهنامه شده که عمده آن، پژوهشی بوده است و چندان با رویکرد تصویری به این اثر نگاه نشده بود به همین دلیل تلاش شده نگاه متفاوتی نسبت به… بیشتر

اخبار جشنواره

نمود شاهنامه در زندگی مردم در چند نمایشگاه / گفتگو با کورش جوادی

کورش جوادی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره جشنواره ملی عکس شاهنامه گفت : کلیت جشنواره عکس ملی شاهنامه، با هدف پاسداری از شاهنامه و کاری است که فردوسی، حکیم بزرگ انجام داده است. در سال‌های اخیر، کارهای بسیاری برای فردوسی… بیشتر

اخبار جشنواره

کوروش جوادی : دوربین‌ها رفتند تا فردوسی را در میان مردم جستجو کرده و ثبت کنند

جشنواره ملی عکس شاهنامه به کار خود پایان داد و پس از مراسم اختتامیه آن، فرصتی دست داد تا با بنیانگذار و دبیر این جشنواره گفتگویی داشته باشیم. جشنواره ملی عکس شاهنامه امسال اولین دوره خود را با استقبال خوب… بیشتر