اخبار جشنواره

اجرای نقالی در سومین روز نمایشگاه عکس شاهنامه

سومین روز از برپایی نمایشگاه جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه با اجرای نقالی و شاهنامه‌خوانی همراه بود. یکشنبه هفتم خوردادماه فهیمه ‌باروتچی درنمایشگاه عکس شاهنامه به اجرای نقالی پرداخت. همچنین آنیا علمداری و وانیا ستوده در این برنامه شاهنامه‌خوانی کردند. دکتر… بیشتر

اخبار جشنواره

نمایشگاه جشنواره ملی عکس شاهنامه در دومین روز میزبان دوستداران بود

 نمایشگاه جشنواره ملی عکس شاهنامه در دومین روز میزبان دوستداران بود .نمایشگاه جشنواره ملی عکس شاهنامه در نگارخانه سیمرغ برای دومین روز برپا بود . در هر روز این نمایشگاه برنامه هایی مانند شاهنامه خوانی و نقالی برگزار می شود.