ادای احترام استاد کزازی به پیکره ی ابوالقاسم فردوسی . برج میلاد عکاس : رامبد رستگار از تهران
۱۹
آبان

ادای احترام استاد کزازی به پیکره ی ابوالقاسم فردوسی . برج میلاد عکاس : رامبد رستگار از تهران

ادامه مطلب