نمایش اپرای عروسکی رستم و سهراب |آبان ۱۳۸۴ | تالار حافظ تهران عکاس : امیر امیری از تهران

نمایش اپرای عروسکی رستم و سهراب |آبان ۱۳۸۴ | تالار حافظ تهرانعکاس : امیر امیری از تهران
نمایش اپرای عروسکی رستم و سهراب |آبان ۱۳۸۴ | تالار حافظ تهران
عکاس : امیر امیری از تهران

اشتراک گذاری: