نمای هوایی از آرامگاه فردوسی . خرداد ۱٣٩۵ عکاس : مهدیه غفوریان از مشهد

نمای هوایی از آرامگاه فردوسی . خرداد ۱٣٩۵عکاس : مهدیه غفوریان از مشهد
نمای هوایی از آرامگاه فردوسی . خرداد ۱٣٩۵
عکاس : مهدیه غفوریان از مشهد

اشتراک گذاری: