ایران نگارخانه ای برای شاهنامه

پلی در زمان . پل کریمخان عکاس : همایون مهرزاد . تهران

اشتراک گذاری: