پهلوان رستم| موزه شه لافتی| مهرماه ۱٣٩۵ (علی اکبر قاسمی مشهور به پهلوان رستم ) عکاس : مهدیه غفوریان از مشهد

پهلوان رستم| موزه شه لافتی| مهرماه ۱٣٩۵ (علی اکبر قاسمی مشهور به پهلوان رستم )عکاس : مهدیه غفوریان از مشهد
پهلوان رستم| موزه شه لافتی| مهرماه ۱٣٩۵ (علی اکبر قاسمی مشهور به پهلوان رستم )
عکاس : مهدیه غفوریان از مشهد

اشتراک گذاری: