گوی و چوگان . موزه شاهنامه و اسطوره قزوین / اردیبهشت ۱٣٩٧ عکاس : لیلا مطلق از قزوین

گوی و چوگان . موزه شاهنامه و اسطوره قزوین / اردیبهشت ۱٣٩٧عکاس : لیلا مطلق از قزوین
گوی و چوگان . موزه شاهنامه و اسطوره قزوین / اردیبهشت ۱٣٩٧
عکاس : لیلا مطلق از قزوین

اشتراک گذاری: