18
سپتامبر

یادداشت طراح نشان جشنواره‌ی ملی عکس شاهنامه لحظاتی سرشار از عشق، با جشنواره‌ی عکس شاهنامه

حکیم جان، آموزگار دبستان، سخنگوی ایران‌زمین، تو را هر لحظه در آب و خاک و باد و آتش میهن نظاره گریم و ثبت کردیم و خواهیم کرد هرآنچه را که دیدیم برای نسل‌های بعد که چگونه با تو خو...

ادامه مطلب