16
اکتبر

پیام فیروزه ملویل رییس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج

در بخشی از آیین پایانی دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه پیام ویدئویی رییس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج به جشنواره ملی عکس شاهنامه پخش شد. فیروزه ملویل برگزاری دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه را به کورش جوادی تبریک گفت و...

ادامه مطلب