کتاب جشنواره ملی عکس شاهنامه
04
مارس

کتاب جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد

کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد. نسخه کاغذی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد. این کتاب با مقدمه میرجلال الدین کزازی، جلال خالقی مطلق و قدمعلی سرامی همراه با ۵۷ عکس برگزیده نخستین جشنواره ملی...

ادامه مطلب