24
جولای

افشین بختیار

جای فردوسی و شاهنامه در جشنواره‌های فرهنگی خالی بود. آن هم در زمانه‌ای که هر روز یکی از نمادهای فرهنگی یا چهره‌های نامدار ایرانی مورد دست‌یازی برخی کشورهای همسایه قرار می‌گیرد. برپایی جشنواره‌ی عکس می‌تواند به شناساندن زاویه‌های گوناگون نمود شاهنامه در گوشه و کنار این سرزمین یاری می‌رساند