24
جولای

اکبر عالمی

عکاسی به طرز شگفت آوری فاصله ها را نزدیک کرد . یک عکس به اندازه ده هزار کلمه سخن می گوید . بنابراین لازم نیست ما درباره عکسی که ارزشمند است سخنی بگوییم .  روزگاری که من و افشین بختیار شروع کردیم هیچ خبری از این مسائل نبود . ما می رفتیم به درگاه استادان بزرگ تا وقت کنند و ما سوالهایمان را از آنها بپرسیم .