آثار برگزیده جشنواره ملی عکس شاهنامه

درباره جشنواره

موضوعات

از موضوعات این جشنواره می توان به آرامگاه فردوسی ، تندیس‌های فردوسی در ایران و جهان، نقاشی‌ها و آثار حجمی و محیطی برگرفته از شاهنامه، نقالان و هنرهای نمایشی مرتبط با شاهنامه، نمود شاهنامه در زندگی ایرانیان، شاهنامه پژوهان، نگارگران شاهنامه، ورزش های پهلوانی و ایران در آیینه شاهنامه و .. اشاره داشت

دستاورد

آنچه از طریق جشنواره عکس شاهنامه به وجود آمد عکس شاهنامه است که می‌توان آن را یکی از شاخه‌های عکس میراث فرهنگی دانست.

ماهیت

جشنواره ملی عکس شاهنامه با هدف ارج نهادن و پاسداشت جایگاه بلندفردوسی و اثر ارزشمندش شاهنامه، همچنین تأثیر جلوه‌های شاهنامه و نمود آن در زندگی ایرانیان و پارسی زبانان در گستره ایران بزرگ فرهنگی برگزار می شود.

برگزار کنندگان

جشنواره ملی عکس شاهنامه هر دو سال یک بار از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان و باشگاه نقالان با بنیانگذاری و دبیری کورش جوادی برگزار می شود. این جشنواره دو دوره برگزار شده و در آستانه برگزاری سومین دوره می باشد.

سخن

گام به گام تا ارسال عکس به جشنواره

 • مطالعه فراخوان
 • عکاسی
 • انتخاب عکس ها
 • ارسال به جشنواره

آمار جشنواره

0

عکسهای ارسال شده

0

نمایشگاه ها

0

عکسهای برگزیده

0

شرکت کنندگان
ایران نگارخانه ای برای شاهنامه

  پیوند با ما

  تلفن:09386278607
  ایمیل:shahnameh.negarkhane@gmail.com
  وب سایت:www.shahnamehnegarkhane.ir