16
اکتبر

رونمایی از نشان استاد افشین بختیار


در بخش ویژه از آیین پایانی دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه از نشان استاد افشین بختیار رونمایی شد.این نشان در هر دوره جشنواره به عکاس برگزیده از نگاه استاد افشین بختیار اهدا می شود. این.نشان با باشندگی افشین بختیار، سیمون آیوازیان، کتایون قدس راد، کورش جوادی، گروه هنری سی تاب و بسیاری از دوستداران هنر عکاسی و شاهنامه رونمایی شد. بر روی این نشان تصویر و نام استاد افشین بختیار و در پشت آن نشان جشنواره ملی عکس شاهنامه آمده است.این نشان در هر دوره جشنواره به عکاس برتر از نگاه استاد افشین بختیار پیشکش می شود.