16
اکتبر

نسخه مجازی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد

نسخه مجازی کتاب نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد. این کتاب به کوشش کوروش جوادی و از سوی نشر باد به شکل الکترونیک منتشر شده است. ۵۷ عکس برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه درباره فردوسی و شاهنامه در این کتاب منتشر شده است. همراه با عکسهای برگزیده یادداشت هایی از میرجلال الدین کزازی؛ جلال خالقی مطلق و قدمعلی سرامی درباره این آثار نیز منتشر شده است. نسخه الکترونیک این کتاب با قیمت سی هزار تومان در تارنمای کتابراه در دسترس قرار گرفت. پیشتر نسخه انگلیسی کتاب جشنواره عکس شاهنامه از سوی دانشگاه کمبریج منتشر شده بود.