18
سپتامبر

نمایشگاه آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه در موسسه بین المللی اکو

نمایشگاه آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه در موسسه بین المللی اکو برپا شد. در این نمایشگاه بخشی از آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه به نمایش گذاشته شده است. موسسه فرهنگی اکو نهاد فرهنگی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) است که در سال ۱٣٧۴ پایه گذاری شده و مرکز آن در تهران است. وظیفه این بنیاد گسترش همکاری و تبادل های فرهنگی میان کشورهای عضو اکو است. در این نمایشگاه بخشی از آثار برگزیده نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه به نمایش گذاشته شده است. موسسه فرهنگی اکو نهاد فرهنگی سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) است که در سال ۱٣٧۴ پایه گذاری شده و مرکز آن در تهران است. وظیفه این بنیاد گسترش همکاری و تبادل های فرهنگی میان کشورهای عضو اکو است.
در این نمایشگاه که گام نخست از دور تازه نمایشگاه های آثار نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه با عنوان نگاهی دیگر است بخشی از آثار نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه به بنیانگذاری و دبیری کورش جوادی از تاریخ ٣۰ تیر تا ۶ امردادماه به نمایش گذاشته شده است.در این نمایشگاه که گام نخست از دور تازه نمایشگاه های آثار نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه با عنوان نگاهی دیگر است بخشی از آثار نخستین جشنواره ملی عکس شاهنامه به بنیانگذاری و دبیری کورش جوادی از تاریخ ٣۰ تیر تا ۶ امردادماه به نمایش گذاشته شده است.
نمایشگاه های دور نخست جشنواره ملی عکس شاهنامه در سال ٩۶ برگزار شد و بسیاری از شاهنامه پژوهان مانند میرجلال الدین کزازی, جلال خالقی مطلق و قدمعلی سرامی بر آن یادداشت هایی نوشتند.نمایشگاه های دور نخست جشنواره ملی عکس شاهنامه در سال ٩۶ برگزار شد و بسیاری از شاهنامه پژوهان مانند میرجلال الدین کزازی, جلال خالقی مطلق و قدمعلی سرامی بر آن یادداشت هایی نوشتند.