16
اکتبر

پیام فیروزه ملویل رییس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج

در بخشی از آیین پایانی دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه پیام ویدئویی رییس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج به جشنواره ملی عکس شاهنامه پخش شد. فیروزه ملویل برگزاری دومین جشنواره ملی عکس شاهنامه را به کورش جوادی تبریک گفت و از داوران جشنواره سپاسگزاری کرد. او همچنین آیین پایانی جشنواره ملی عکس شاهنامه را با توجه به حمایت دانشگاه کمبریج از آن آغازی رسمی برای همکاری با جشنواره دانست و افزود امیدوارم بزودی با چاپ کتاب جشنواره این همکاری تداوم یابد.