16
اکتبر

کتاب جشنواره ملی عکس شاهنامه منتشر شد

نسخه انگلیسی کتاب جشنواره عکس شاهنامه در انگلستان و از سوی دانشگاه کمبریج منتشر شد. این کتاب که آثار برگزیده دور نخست و دور دوم جشنواره را در خود جای داده است با مقدمه کورش جوادی بنیانگذار و دبیر جشنواره عکس شاهنامه و فیروزه ملویل رئیس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج و حامی بین المللی جشنواره عکس شاهنامه منتشر شده است. کتاب جشنواره ملی عکس شاهنامه همزمان با پنجمین ساگرد تاسیس مرکز شاهنامه دانشگاه کمبریج منتشر شده و به میهمانان و چهره های سرشناس شرکت کننده در این مراسم نیز پیشکش شد. جشنواره ملی عکس شاهنامه رویدادی فرهنگی و هنری و مستقل است که هر دو سال یکبار از سوی باشگاه شاهنامه پژوهان و باشگاه نقالان با همکاری و همراهی تهدادی از نهادهای فرهنگی و هنری برگزار می شود. نسخه انگلیسی کتاب جشنواره عکس شاهنامه در 108 رویه منتشر شده است.